Luk alle
Åben alle
 • Notat ang. dødsfaldet i en observation. Tiden op til dødsfaldet, selve dødsfaldet og tidspunkt.
 • Tilstande, indsatsmål og handlingsanvisninger og/eller skemaer skal ikke inaktiveres.
 • Send opgave (på funktionsevnetilstand) til Visitation.
 • Send advis (på funktionsevnetilstand) til Sagsbehandlende terapeuter hvis borgeren har hjælpemidler. (de giver besked til hjælpemiddelservice)
 • Hvis borgeren har kendt aftale med andre aktører indenfor den kommende uge. eks
  • Hospital
  • Fys/ ergo
  • Tandlæge
 • Afslut sygeplejeindsatser – kun dem!
 • Fjerne FMK tilknytning - Lukke medicinliste
 • Luk MEDCOM
 • Fjerne organisationstilknytning; f.eks. Sygeplejen Salling.

Vigtig at gøre dette umiddelbart efter dødsfaldet.

 • Fjern tilknyttede brugere
 • Hvis det har været et rent sygeplejeforløb §138. Luk forløb og grundforløb
 •  Pleje & visitation og Sundhed
 • FSIII
  Tjek: Er der indsatser ! – så skal forløbet ikke lukkes

Gældende fra: maj 2019

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: 

Udarbejdet af:

 • WW
 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: FS 3 gruppen

Sidst opdateret

28.02.2022

Ansvarlig redaktør